ANBI

De Stichting Professor Chris Gips Fonds voor jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de stichting is 819438066. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met secretaris@professorchrisgipsfonds.nl.

Op deze pagina staat de wettelijk verplichte informatie over de stichting.