logo gips

Welkom op de webpagina van de stichting Professor Chris Gips Fonds.

Overlijdensbericht

Op 29-07-2020 is Chris Gips overleden. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn werk en kijken met trots terug op onze samenwerking. Met het verlies van Chris is aan ons de taak om zijn stichting succesvol te laten voortbestaan en hem daarmee te eren voor het werk dat hij met zijn tomeloze inzet tot het laatst deed.

Prijsuitreiking 2020

Op 1 oktober 2020 zal de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de twaalfde maal uitgereikt worden. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland die zijn/haar wetenschappelijke stage in het buitenland heeft volbracht.

Sinds 2018 vindt de prijsuitreiking plaats in Leiden. De prijsuitreiking is openbaar, wees welkom op 1 oktober om 15.00 uur in Collegezaal 1 van het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden.

Doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel het stimuleren van een (klinisch-) wetenschappelijke carrière van studenten in de geneeskunde van de faculteiten in Nederland, waarvan het talent gebleken is, en die in het buitenland hun masterstage hebben gedaan.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het instellen van een jaarlijkse prijs voor studenten van de medische faculteiten in Nederland, na interne nominatie door de respectieve faculteiten (zie Prijs);
  • het actief volgen en vastleggen van de loopbaan van deze studenten-prijswinnaars (zie Loopbaan prijswinnaars);
  • het blijven volgen, het analyseren en openbaar maken van de loopbaangegevens van de multidisciplinaire groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T (zie GISH-T). Hiervoor is ook een groep op Linked In geopend;

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.