logo gips

Welkom op de website van de stichting Professor Chris Gips Fonds.

Prijsuitreiking 2021

Prijsuitreikingsdag verplaatst
De prijsuitreikingsdag, die eerder gepland stond op dinsdag 25 mei 2021, is vanwege de geldende maatregelen omtrent COVID-19 verplaatst naar het najaar. De nieuwe datum voor de prijsuitreiking is dinsdag 19 oktober 2021.

Op die datum zal de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de dertiende maal uitgereikt worden. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland die zijn/haar wetenschappelijke stage in het buitenland heeft volbracht. Vanwege COVID-19 kunnen in 2021 ook studenten genomineerd worden die hun wetenschappelijke stage in Nederland hebben volbracht. Zie voor meer informatie het kopje ‘statement buitenlandstage’ hieronder.

Sinds 2018 vindt de prijsuitreiking plaats in Leiden. De prijsuitreiking is openbaar, wees welkom op dinsdag 19 oktober 2021 in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Statement buitenlandstage
De Chris Gips Geneeskunde prijs heeft als doel jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde te stimuleren, waarbij excellente studenten die hun wetenschappelijke stage in het buitenland hebben volbracht genomineerd kunnen worden voor de prijs.
Door de wereldwijde coronacrisis en de schrijnende situatie voor de huidige studenten, heeft het bestuur besloten tijdelijk af te zien van de absolute voorwaarde dat de wetenschappelijke stage in het buitenland volbracht moet zijn. Om mee te dingen voor de Chris Gips Geneeskundeprijs 2021 zijn inzendingen welkom van wetenschappelijke stages die voltooid zijn in kalenderjaar 2020 in Nederland of in het buitenland.

Nominaties konden worden ingezonden tot en met 26 februari 2021. Studenten waarbij de aanbevelingsbrief van de buitenlandse stagebegeleider ontbrak, hoefden deze niet aan te leveren. Zij mochten uiteraard wel een aanbevelingsbrief van de Nederlandse begeleider bijvoegen.

Overlijdensbericht

Op 29-07-2020 is Chris Gips overleden. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn werk en kijken met trots terug op onze samenwerking. Met het verlies van Chris is aan ons de taak om zijn stichting succesvol te laten voortbestaan en hem daarmee te eren voor het werk dat hij met zijn tomeloze inzet tot het laatst deed.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het stimuleren van een (klinisch-) wetenschappelijke carrière van studenten in de geneeskunde van de faculteiten in Nederland, waarvan het talent gebleken is, en die in het buitenland hun masterstage hebben gedaan.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het instellen van een jaarlijkse prijs voor studenten van de medische faculteiten in Nederland, na interne nominatie door de respectieve faculteiten (zie Prijs);
  • het actief volgen en vastleggen van de loopbaan van deze studenten-prijswinnaars (zie Loopbaan prijswinnaars);
  • het blijven volgen, het analyseren en openbaar maken van de loopbaangegevens van de multidisciplinaire groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T (zie GISH-T). Hiervoor is ook een groep op Linked In geopend;

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.