logo gips

Welkom op de webpagina van de stichting Professor Chris Gips Fonds.

 

Prijswinnaar 2018 Tommy van Solinge (VUMC)

Op 29 mei 2018 zal de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de tiende maal uitgereikt worden. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland.

Dit jaar zal deze nationale prijs gaan naar Tommy van Solinge, VU medisch centrum (Amsterdam), voor zijn onderzoek in het Massachusetts General Hospital, en Brigham and Women’s Hospital te Boston, naar de functie van het eiwit Rab27a in glioma cellen.  Dit onderzoek werd verricht onder begeleiding van Dr. Marike Broekman, neurochirurg UMCU, Prof. Dr. Xandra Breakefield, Professor of Neurology, Harvard Medical School, en Prof. Dr. S.M. Peerdeman, neurochirurg VUMC.

Hij zal voor dit onderzoek op dinsdag 29 mei 2018 te Leiden de Professor Chris Gips Studentenprijs ontvangen.

Dit jaar vindt de uitreiking voor de tiende maal plaats: we vieren het 2e lustrum van de Stichting. Verder zal de prijsuitreiking dit jaar voor het eerst in Leiden plaatsvinden. De prijsuitreiking is openbaar, wees welkom om 15.00 uur in Collegezaal 1 van het LUMC.

 

Doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel het stimuleren van een (klinisch-) wetenschappelijke carrière van studenten in de geneeskunde van de faculteiten in Nederland, waarvan het talent gebleken is, en die in het buitenland hun masterstage hebben gedaan.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het instellen van een jaarlijkse prijs voor studenten van de medische faculteiten in Nederland, na interne nominatie door de respectieve faculteiten (zie Prijs);
  • het actief volgen en vastleggen van de loopbaan van deze studenten-prijswinnaars (zie Loopbaan prijswinnaars);
  • het blijven volgen, het analyseren en openbaar maken van de loopbaangegevens van de multidisciplinaire groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T (zie GISH-T). Hiervoor is ook een groep op Linked In geopend;

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.