Professor C.H. Gips

Prof. dr. Chris Gips (1932-2020), emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, studeerde geneeskunde in Leiden en Kopenhagen en promoveerde in Groningen cum laude op het proefschrift ‘Diagnostic Ammonia Tests’.

Zijn specialisatie interne geneeskunde begon in Denemarken (inclusief assistent-schappen chirurgie en neurologie) en werd voortgezet in Groningen, waar hij hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van de afdeling leverziekten werd.

Zijlijnen waren verpleeghuisgeneeskunde, klinische geriatrie en de toen jonge echografie.

Met de chirurg prof. dr. Ruud Krom (later Mayo Clinic, Rochester MN) zette hij in 1977 de eerste interdisciplinaire levertransplantatiegroep ter wereld op.

Hij was (hoofd-)redacteur en medeoprichter van internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. Van de European Association for the Study of the Liver was hij president en van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en de Maag Lever Darm Stichting (mede-) oprichter. Hij was initiator van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Van ISCOMS, het International Students Congress of Medical Sciences in Groningen is hij erelid.

In zijn afdeling stimuleerde hij de participatie van studenten in wetenschappelijk onderzoek en dit mondde uit in een school, door de faculteit later aangewezen als onderzoeksschool, Gips International School of Hepatology, met wetenschappelijke stages in het buitenland voor begaafde studenten. Na verbreding met tropische geneeskunde (GISH-T) vond rond de eeuwwisseling uitbreiding plaats naar alle disciplines in de geneeskunde. De school eindigde in 2007 als Gips International Project School for Medical Students (GIPS-MS) en is opgevolgd door een facultair programma.

In 2000 ontving hij het Bijzondere Jubileumsubsidie van de Stichting De Drie Lichten, een prijs voor het bijzondere werk van de school. Met de doelen van de stichting voor ogen was hij initiator van het Chris Gips Fonds.

Op woensdag 29-07-2020 is Prof. Dr. Chris Gips overleden. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn werk.