Bestuur

Het bestuur van de Stichting Professor Chris Gips Fonds bestaat in 2020 uit:

 • Mw. Dr. A. Schepers, voorzitter Vaatchirurg / Endocrien chirurg
 • Dhr. Drs. P.R.R. van Gorp, algemeen bestuurslid – MD-PhD kandidaat Cardiologie
 • Mw. Drs. B. Jeremiasse, secretaris – MD-PhD kandidaat Kinderchirurgie
 • Dhr. Drs. J. Vlaski, penningmeester  – Student Geneeskunde
 • Mw. Drs. V. Schuitema, secretaris – AIOS Longgeneeskunde
 • Mw. Dr. F.G.I. van Vilsteren, algemeen bestuurslid – MDL-arts
 • Dhr. Drs. K. Wijsman, junior bestuurslid – Student Geneeskunde
Oud-bestuursleden en adviseurs van de stichting:
 • Dhr. Prof. Dr. C.H. Gips (algemeen bestuurslid 2008-2020)
 • Mw. Prof. Dr. M.E.J. Reinders (Bestuurslid en kascommissie (2018-2019)
 • Mw. Dr. W. Broekman (Secretaris 2018- 2019) 
 • Mw. Dr. Y.L. Gu (Voorzitter en penningmeester 2015 tot 2018)
 • Mw.  Drs. K. Brunekreeft (Secretaris 2016 tot 2018)
 • Dhr. Dr. P.J.J. Vlaar (Penningmeester, voorzitter a.i. 2009 tot 2017)
 • Mw. Drs. Hazenberg (Voorzitter 2015 tot 2016)
 • Mw. Dr. N. Leffers (Secretaris 2010 tot 2014)
 • Dhr. Dr. W. de Jong (Penningmeester 2010 tot 2013)
 • Mw. Dr. A.M. Meppelink (Secretaris  2009 tot 2014)
 • Mw. Dr. M. Guichelaar (Voorzitter 2009 tot 2011)
 • Dhr. Mr. F.J. Bolt (Oprichtingsbestuur 2008, adviseur 2009 tot 2017)
Indien u meer informatie wenst over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.
 bestuur