Bestuur

Het bestuur van de Stichting Professor Chris Gips Fonds bestaat in 2017 uit:

 • Mw. Dr. A. Schepers, voorzitter ft Vaatchirurg / Endocrien chirurg.
 • Dhr. Drs. P.R.R. van Gorp, penningmeester – MD-PhD kandidaat Cardiologie.
 • Dhr. Drs. J. Vlaski, penningmeester ft  – Student Geneeskunde
 • Mw. Drs. V. Schuitema, secretaris – AIOS Longgeneeskunde
 • Mw. Dr. F.G.I. van Vilsteren, secretaris – MDL-arts
 • Dhr. Prof. Dr. C.H. Gips, algemeen bestuurslid – Emeritus-hoogleraar Hepatologie
 • Dhr. Drs. K. Wijsman, junior bestuurslid – Student Geneeskunde
Oud-bestuursleden en adviseurs van de stichting:
 • Mw. Prof. Dr. M.E.J. Reinders, algemeen bestuurslid en kascommissie – Internist-nefroloog
 • Mw. Dr. W. Broekman, secretris – Longarts
 • Mw. Dr. Y.L. Gu, Voorzitter a.i. en penningmeester (Voorzitter en penningmeester 2015 tot 2018)
 • Mw.  Drs. K. Brunekreeft (Secretaris 2016 tot 2018)
 • Dhr. Dr. P.J.J. Vlaar (Penningmeester en voorzitter a.i. 2009 tot 2017)
 • Mw. Drs. Hazenberg (Voorzitter 2015 tot 2016)
 • Mw. Dr. N. Leffers (Secretaris 2010 tot 2014)
 • Dhr. Dr. W. de Jong (Penningmeester 2010 tot 2013)
 • Mw. Dr. A.M. Meppelink (Secretaris  2009 tot 2014)
 • Mw. Dr. M. Guichelaar (Voorzitter 2009 tot 2011)
 • Dhr. Mr. F.J. Bolt (Oprichtingsbestuur 2008, adviseur 2009 tot 2017)
Indien u meer informatie wenst over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.
 bestuur