Bestuur en adviseurs

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Professor Chris Gips Fonds bestaat momenteel uit:

 • Mw. dr. A. Schepers, voorzitter Vaatchirurg / Endocrien chirurg
 • Mw. drs. V.M. Schuitema, secretaris – AIOS Longgeneeskunde
 • Mw. drs. Q.A. Dumoulin, secretaris – MD/PhD-kandidaat Reumatologie
 • Dhr. K.J.H. Wijsman MSc, penningmeester – masterstudent Geneeskunde
 • Dhr. T.J. Sluiter, bestuurslid studiebeurzen – MD/PhD-kandidaat Vaatchirurgie

.

Adviseurs
Adviseurs van de stichting:

 • Dhr. prof. dr. B. van Hoek – Hoogleraar Hepatologie, goede bekende prof. dr. Chris Gips
 • Dhr. drs. P.R.R. van Gorp – MD/PhD-kandidaat en AIOS Cardiologie, oud-bestuurslid SPCGF
 • Mw. dr. F.G.I. van Vilsteren – MDL-arts, oud-bestuurslid SPCGF
 • Dhr. J. Vlaski, penningmeester  – masterstudent Geneeskunde, oud-bestuurslid SPCGF

.

Oud-bestuursleden
Oud-bestuursleden van de stichting:

 • Mw. drs. B. Jeremiasse (secretaris 2020-2022)
 • Dhr. prof. dr. C.H. Gips (algemeen bestuurslid 2008-2020)
 • Mw. prof. dr. M.E.J. Reinders (algemeen bestuurslid en kascommissie 2018-2019)
 • Mw. dr. W. Broekman (secretaris 2018-2019) 
 • Mw. dr. Y.L. Gu (voorzitter en penningmeester 2015 tot 2018)
 • Mw. drs. K. Brunekreeft (secretaris 2016 tot 2018)
 • Dhr. dr. P.J.J. Vlaar (penningmeester, voorzitter a.i. 2009 tot 2017)
 • Mw. drs. Hazenberg (voorzitter 2015 tot 2016)
 • Mw. dr. N. Leffers (secretaris 2010 tot 2014)
 • Dhr. dr. W. de Jong (penningmeester 2010 tot 2013)
 • Mw. dr. A.M. Meppelink (secretaris  2009 tot 2014)
 • Mw. dr. M. Guichelaar (voorzitter 2009 tot 2011)
 • Dhr. mr. F.J. Bolt (oprichtingsbestuur 2008, adviseur 2009 tot 2017)
Indien u meer informatie wenst over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.
 bestuur