Stichting Professor Chris Gips studiebeurs

Studiebeurs 2023

De studiebeurzen worden jaarlijks uitgereikt.
De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is: 1 november 2023.

Introductie
Het bestuur en de adviseurs van de Stichting Professor Chris Gips Fonds zijn trots dat in het najaar van 2023 voor de tweede maal de Stichting Professor Chris Gips studiebeurs zal worden uitgereikt. Het gaat om studiebeurzen met een geldbedrag van €500 tot €1000.

Prof. dr. Chris Gips heeft zich gedurende zijn gehele werkzame leven, tot aan zijn overlijden in 2020, altijd ingezet voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek door studenten. Hiertoe heeft hij in 2000 een stichting in het leven geroepen. Sinds de oprichting van de “Stichting Professor Chris Gips Fonds voor jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde” heeft de stichting jaarlijks een prijs toegekend aan de meest talentvolle masterstudent die zijn wetenschappelijk onderzoek in het buitenland gedaan heeft.

Met het ontvangen van een legaat na het overlijden van Chris Gips, ontstond de mogelijkheid om ook op andere manieren de studenten met internationale wetenschapsambitie te stimuleren en ondersteunen. De studiebeurs hier beschreven is daarvan het resultaat.

De studiebeurs is bedoeld als stimuleringsbijdrage voor het verrichten van internationaal onderzoek aan een buitenlandse onderzoeksinstelling of universiteit. De laureaat kan de beurs inzetten naar eigen inzicht, mits de uitgaven die met de beurs bekostigd worden direct gerelateerd zijn aan het uit te voeren onderzoek. Studenten die aanspraak willen maken op de beurs worden van harte uitgenodigd om deze aan te vragen.

Bij de selectie van studenten aan wie de beurs zal worden toegekend, zal onder andere gekeken worden naar de aard en originaliteit van het onderzoek, naar het curriculum vitae van de student, naar de motivatiebrief en naar de haalbaarheid van het project. Een jury bestaande uit hoogleraren van verschillende achtergronden en van verschillende Nederlandse universiteiten zal uiteindelijk de keuze maken.

Voorwaarden
Studenten die aanspraak willen maken op de beurs (een geldbedrag van €500 tot €1000) moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je studeert Geneeskunde aan een Nederlandse universiteit.
 • Je uit te voeren onderzoek maakt deel uit van je geneeskundecurriculum of is aangemerkt als extracurriculaire activiteit.
 • Je moet minimaal 12 weken van je stage in het buitenland doorbrengen.
 • De stage moet binnen 12 maanden na toekenning van de beurs van start gaan. Het is ook mogelijk om met terugwerkende kracht een studiebeurs aan te vragen voor een stage die eerder in 2022 gestart is.
 • Indien je geselecteerd wordt voor een beurs, verwacht de Stichting Professor Chris Gips Fonds na afronding van je onderzoek een korte presentatie van je tijdens één van haar volgende prijsuitreikingsdagen. Dit kan eventueel ook in de vorm van een filmpje van enkele minuten.

Praktische informatie
De volgende deadline om een aanvraag voor de beurs in te dienen is 1 november 2023 om 23:59. In januari 2024 zal bekend worden gemaakt aan wie de studiebeurs wordt uitgereikt.

Om aanspraak te maken op de beurs mail je de volgende documenten naar studiefonds@professorchrisgipsfonds.nl:

 • A1: Application form (download onderaan deze pagina)
 • A2: Budget form (download onderaan deze pagina)
 • B1: Formal approval for research internship by the accredited committee within the Dutch faculty
 • B2: Letter of acceptance by the foreign faculty/institute
 • C1: Project summary (max 1000 words). Include a background, methods, expected outcomes, references, week-by week schedule and the specific goals/added benefits for/of the foreign part of the internship.
 • C2. Motivational letter (max 300 words)
 • C3. Curriculum Vitae

Let op: lever de documenten in het Engels aan en geef de documenten een naam die begint met de codes (A1, B2, etc.).