Bestuur en adviseurs

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Professor Chris Gips Fonds bestaat momenteel uit:

 • Mw. dr. A. Schepers, voorzitter Vaatchirurg / Endocrien chirurg
 • Mw. drs. V.M. Schuitema, secretaris – AIOS Longgeneeskunde
 • Mw. drs. Q.A. Dumoulin, secretaris – MD/PhD-kandidaat Reumatologie
 • Dhr. K.J.H. Wijsman MSc, penningmeester – masterstudent Geneeskunde
 • Dhr. T.J. Sluiter, bestuurslid studiebeurzen – MD/PhD-kandidaat Vaatchirurgie

Indien u meer informatie wenst over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Adviseurs

De adviseurs van de stichting zijn momenteel:

 • Dhr. prof. dr. B. van Hoek – Hoogleraar Hepatologie, persoonlijke vriend prof. dr. Chris Gips
 • Dhr. drs. P.R.R. van Gorp – MD/PhD-kandidaat en AIOS Cardiologie, oud-bestuurslid SPCGF
 • Mw. dr. F.G.I. van Vilsteren – Maag-Darm-Leverarts, oud-bestuurslid SPCGF
 • Dhr. J. Vlaski, penningmeester – ANIOS Neurologie, oud-bestuurslid SPCGF

Oud-bestuursleden

Oud-bestuursleden van de stichting zijn:

 • Mw. drs. B. Jeremiasse – secretaris 2020-2022
 • Dhr. prof. dr. C.H. Gips – algemeen bestuurslid 2008-2020
 • Mw. prof. dr. M.E.J. Reinders – algemeen bestuurslid en kascommissie 2018-2019
 • Mw. dr. W. Broekman – secretaris 2018-2019
 • Mw. dr. Y.L. Gu – voorzitter en penningmeester 2015 tot 2018
 • Mw. drs. K. Brunekreeft – secretaris 2016 tot 2018
 • Dhr. dr. P.J.J. Vlaar – penningmeester, voorzitter a.i. 2009 tot 2017
 • Mw. drs. Hazenberg – voorzitter 2015 tot 2016
 • Mw. dr. N. Leffers – secretaris 2010 tot 2014
 • Dhr. dr. W. de Jong – penningmeester 2010 tot 2013
 • Mw. dr. A.M. Meppelink – secretaris  2009 tot 2014
 • Mw. dr. M. Guichelaar – voorzitter 2009 tot 2011
 • Dhr. mr. F.J. Bolt – oprichtingsbestuur 2008, adviseur 2009 tot 2017
bestuur