Professor C.H. Gips

Prof. dr. Chris Gips (1932-2020), emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, studeerde geneeskunde in Leiden en Kopenhagen en promoveerde in Groningen cum laude op het proefschrift ‘Diagnostic Ammonia Tests’.

Zijn specialisatie interne geneeskunde begon in Denemarken (inclusief assistent-schappen chirurgie en neurologie) en werd voortgezet in Groningen, waar hij hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van de afdeling leverziekten werd. Zijlijnen waren verpleeghuisgeneeskunde, klinische geriatrie en de toen jonge echografie.

Met de chirurg prof. dr. Ruud Krom (later Mayo Clinic, Rochester MN) zette hij in 1977 de eerste interdisciplinaire levertransplantatiegroep ter wereld op.

Hij was (hoofd-)redacteur en medeoprichter van internationale en nationale wetenschappelijke tijdschriften. Van de European Association for the Study of the Liver was hij president en van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en de Maag Lever Darm Stichting (mede-) oprichter. Hij was initiator van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Van ISCOMS (International Students Congress of Medical Sciences) in Groningen was hij erelid.

In zijn afdeling stimuleerde hij de participatie van studenten in wetenschappelijk onderzoek en dit mondde uit in een school, door de faculteit later aangewezen als onderzoeksschool, Gips International School of Hepatology, met wetenschappelijke stages in het buitenland voor begaafde studenten. Na verbreding met tropische geneeskunde (GISH-T) vond rond de eeuwwisseling uitbreiding plaats naar alle disciplines in de geneeskunde. De school eindigde in 2007 als Gips International Project School for Medical Students (GIPS-MS) en is opgevolgd door een facultair programma.

In 2000 ontving hij het Bijzondere Jubileumsubsidie van de Stichting De Drie Lichten, een prijs voor het bijzondere werk van de school. Met de doelen van de stichting voor ogen was hij initiator van de Stichting Professor Chris Gips Fonds.

Op 29-07-2020 is Chris Gips overleden. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn werk en kijken met trots terug op onze samenwerking. Met het verlies van Chris is aan ons de taak om zijn stichting succesvol te laten voortbestaan en hem daarmee te eren voor het werk dat hij met zijn tomeloze inzet tot het laatst deed.

GISH-T

Prof. dr. C.H. Gips heeft gedurende zijn carrière de basis gelegd voor een zeer succesvolle onderzoeksschool: de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T. Het doel van de GISH-T was het opleiden van studenten in de medische wetenschap door middel van wetenschappelijke stages in het buitenland. Bij het bepalen van een onderzoekscentrum stonden de voorkeur van de student (land en discipline) en de vele buitenlandse contacten van prof. dr. Chris Gips centraal. Hierdoor was het voor de student mogelijk een goede wetenschappelijke stage te doen in een “Centre of Excellence” in het buitenland. Dit is een ervaring die voor het verdere leven en de carrière van de studenten en jonge dokters van onvergetelijke waarde is. Mede door deze ervaringen zijn vele studenten verder gegaan in onderzoek wat heeft geleid tot verscheidene proefschriften en succesvolle wetenschappelijke carrières.

Via de GISH-T LinkedIn groep kunt u meer informatie vinden over deze GISH-T studenten; waar zij momenteel werkzaam zijn en hoe u weer met uw oude-GISH-T jaargenoten in contact kan komen!

LinkedIn-groep GISH-T

groep_2005zw2