logo gips

Welkom op de website van de stichting Professor Chris Gips Fonds.

Prijsuitreiking 2024

De prijsuitreiking van de Professor Chris Gips Studentenprijs zal op 1 mei 2024 vanaf 15:00 plaatsvinden in Leiden. De locatie is het Telders Auditorium (Academiegebouw Universiteit Leiden). De prijsuitreiking is openbaar, dus alle geïnteresseerden zijn welkom. Aanmelden is niet nodig.

Prijsuitreiking 2023

De prijsuitreiking van de Professor Chris Gips Studentenprijs zal op 23 mei 2023 vanaf 15:00 plaatsvinden in Leiden. De locatie is het Telders Auditorium (Academiegebouw Universiteit Leiden). De prijsuitreiking is openbaar, dus alle geïnteresseerden zijn welkom. Aanmelden is niet nodig.

Prijsuitreiking 2022

Op dinsdag 3 mei 2022 is de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de veertiende keer uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland die zijn/haar wetenschappelijke stage in het buitenland heeft volbracht. Vanwege COVID-19 konden in 2022 ook studenten genomineerd worden die hun wetenschappelijke stage in Nederland hebben volbracht. Zie voor meer informatie het kopje ‘statement buitenlandstage’ hieronder.

Sinds 2018 vindt de prijsuitreiking plaats in Leiden. De prijsuitreiking is openbaar, dus alle geïnteresseerden zijn welkom.

Statement buitenlandstage
De Chris Gips Geneeskunde prijs heeft als doel jong wetenschappelijk talent in de geneeskunde te stimuleren, waarbij excellente studenten die hun wetenschappelijke stage in het buitenland hebben volbracht genomineerd kunnen worden voor de prijs.
Door de wereldwijde coronacrisis en de schrijnende situatie voor de huidige studenten, heeft het bestuur besloten tijdelijk af te zien van de absolute voorwaarde dat de wetenschappelijke stage in het buitenland volbracht moet zijn. Om mee te dingen voor de Chris Gips Geneeskundeprijs 2022 zijn inzendingen welkom van wetenschappelijke stages die voltooid zijn in kalenderjaar 2021 in Nederland of in het buitenland.

Overlijdensbericht

Op 29-07-2020 is Chris Gips overleden. Wij zijn hem uitermate dankbaar voor zijn werk en kijken met trots terug op onze samenwerking. Met het verlies van Chris is aan ons de taak om zijn stichting succesvol te laten voortbestaan en hem daarmee te eren voor het werk dat hij met zijn tomeloze inzet tot het laatst deed.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het stimuleren van een (klinisch-) wetenschappelijke carrière van studenten in de geneeskunde van de faculteiten in Nederland, waarvan het talent gebleken is, en die in het buitenland hun masterstage hebben gedaan.

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het instellen van een jaarlijkse prijs voor studenten van de medische faculteiten in Nederland, na interne nominatie door de respectieve faculteiten (zie Prijs);
  • het actief volgen en vastleggen van de loopbaan van deze studenten-prijswinnaars (zie Loopbaan prijswinnaars);
  • het blijven volgen, het analyseren en openbaar maken van de loopbaangegevens van de multidisciplinaire groep oud-master-studenten van de Gips International School of Hepatology and Tropical Medicine GISH-T (zie GISH-T). Hiervoor is ook een groep op Linked In geopend;

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.