logo gips

Welkom op de website van de Stichting Professor Chris Gips Fonds.

Prof. dr. Chris Gips (1932-2020) was emeritus hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder Hepatologie, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende zijn carrière stimuleerde hij altijd de participatie van studenten in wetenschappelijk onderzoek. Dit mondde uit in een eigen onderzoeksschool (GISH-T) en in 2000 in het opzetten van de Stichting Professor Chris Gips Fonds. Voor meer informatie: Professor C.H. Gips.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het stimuleren van een (klinisch-)wetenschappelijke carrière van studenten in de geneeskunde van de faculteiten in Nederland, waarvan het talent gebleken is, en die in het buitenland hun masterstage gaan doen of hebben gedaan.

Zij tracht haar doel te bereiken door middel van een jaarlijkse prijs en studiebeurzen:

  • Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt aan de meest getalenteerde masterstudent geneeskunde, die zijn of haar wetenschappelijke stage in het buitenland gedaan heeft. In aanloop naar de prijsuitreiking nomineert elk van de acht medische faculteiten haar meest getalenteerde student. Een jury van internationaal gerenommeerde wetenschappers kiest hieruit de nationale prijswinnaar. De nationale prijs wordt jaarlijks in Leiden uitgereikt en bestaat uit een oorkonde, een blijvend aandenken en een geldbedrag. Voor meer informatie: Prijsuitreiking professor Chris Gips Fonds.
  • Daarnaast reikt de stichting daarnaast jaarlijks studiebeurzen uit aan getalenteerde geneeskundestudenten, na het ontvangen van een legaat na het overlijden van prof. dr. Chris Gips in 2020. Deze studiebeurzen zijn bedoeld als stimuleringsbijdrage voor het verrichten van internationaal onderzoek aan een buitenlandse onderzoeksinstelling of universiteit. Voor meer informatie: Studiebeurzen professor Chris Gips Fonds.

 Vragen

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.