Prof. dr. Rob Henning

Rob Henning is hoogleraar Farmacologie aan het UMCG, Groningen. Na een studie Geneeskunde (Groningen) en een specialisatie in de Anesthesiologie (Leiden), richtte hij zich op fundamenteel onderzoek naar de werking van geneesmiddelen. Zijn grote inspiratiebron zijn winterslapers, in het bijzonder de slimme mechanismen die deze dieren gebruiken om zich te wapenen tegen mogelijke negatieve gevolgen van winterslaap. Professor Henning levert een zeer gewaardeerde bijdrage aan de professor Chris Gips stichting als lid van de beoordelingscommissie van het studiefonds.