Jan de Bruijn

Jan de Bruijn (1991) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 2019 het artsexamen heeft afgelegd. Voor zijn Masterstage ging hij naar Boston waar hij aan het Foot & Ankle Research and Innovation Lab (FARIL) en Harvard Medical School onderzoek deed naar de diagnostiek van ligamentaire Lisfranc letsels: “Diagnosing a ligamentous Lisfranc injury: novel measuring methods in weightbearing and non-weightbearing radiographs”. Supervisors Prof. C. W. DiGiovanni (Harvard Medical School, Boston) en prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs (AMC, UvA).Na zijn stage is hij aan het werk gegaan als ANIOS chirurgie, om hiernaast verder te werken aan zijn onderzoek.