Prijswinnaar 2016 Ali Reza Ahmadi!

Op 9 juni 2016 zal de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de achtste maal uitgereikt worden. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland.

Dit jaar zal deze nationale prijs gaan naar Ali Reza Ahmadi, Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam, voor zijn onderzoek aan de Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore (Verenigde Staten) naar het effect van stamcel mobilisatie op de overleving van getransplanteerde nieren onder begeleiding van Dr. Frank Dor (EMC) en Dr. Andrew Cameron (JHU).

Hij zal voor dit onderzoek op donderdag 9 juni te Groningen de Professor Chris Gips Studentenprijs ontvangen.