Categoriearchief: Geen categorie

Marthe van den Berg

Marthe van den Berg (1994) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie nam zij deel aan tal van extracurriculaire cursussen van het Junior Scientific Master programma en behaalde zij tevens de United States Medical Licensing Examinations step 1 en step 2 CK. Haar wetenschappelijke stage deed zij bij het Medical Research Institute of New Zealand (2019) onder supervisie van dr. I. Braithwaite (MRINZ) en prof. dr. R.L. Diercks (RUG). Voor haar masterscriptie getiteld The incidence of venous thromboembolism reported in hospitals in New Zealand and the contribution of lower limb immobilisation to the rate of VTE werd zij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. In juli 2019 behaalde zij het artsendiploma cum laude en begon zij als ANIOS op de spoedeisende hulp in ZGT Almelo.  

Jan de Bruijn

Jan de Bruijn (1991) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam, waar hij in 2019 het artsexamen heeft afgelegd. Voor zijn Masterstage ging hij naar Boston waar hij aan het Foot & Ankle Research and Innovation Lab (FARIL) en Harvard Medical School onderzoek deed naar de diagnostiek van ligamentaire Lisfranc letsels: “Diagnosing a ligamentous Lisfranc injury: novel measuring methods in weightbearing and non-weightbearing radiographs”. Supervisors Prof. C. W. DiGiovanni (Harvard Medical School, Boston) en prof. dr. G.M.M.J. Kerkhoffs (AMC, UvA).Na zijn stage is hij aan het werk gegaan als ANIOS chirurgie, om hiernaast verder te werken aan zijn onderzoek.

Marthe van den Berg

Marthe van den Berg (1994) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie nam zij deel aan tal van extracurriculaire cursussen van het Junior Scientific Master programma en behaalde zij tevens de United States Medical Licensing Examinations step 1 en step 2 CK. Haar wetenschappelijke stage deed zij bij het Medical Research Institute of New Zealand (2019) onder supervisie van dr. I. Braithwaite (MRINZ) en prof. dr. R.L. Diercks (RUG). Voor haar masterscriptie getiteld The incidence of venous thromboembolism reported in hospitals in New Zealand and the contribution of lower limb immobilisation to the rate of VTE werd zij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. In juli 2019 behaalde zij het artsendiploma cum laude en begon zij als ANIOS op de spoedeisende hulp in ZGT Almelo.  

Katja Stöcker

Katja Stöcker (1991) volgde haar studie Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Haar masterfase heeft zij afgesloten met een wetenschappelijk stage van 18 weken aan het Ritchie Centre van de Monash University in Melbourne, Australië. Daar heeft zij onderzoek gedaan onder begeleiding van Prof. Flora Wong naar de invloed van chorioamnionitis op de cerebrale hemodynamische response op somatosensorische stimulatie bij premature lammeren. Haar experimenten maken een deel uit van een groter onderzoek, waarvan de uitkomsten in 2020 gepubliceerd worden en in mei 2020 op het congress van de Perinatal Society of Australia and New Zealand in Sydney gepresenteerd worden.

In augustus 2019 ronde zij haar studie Geneeskunde af en startte haar AIOS-opleiding als Anesthesioloog aan het Universitätsklinikum Bonn (UKB). Naast haar AIOS-opleiding heeft zij de ambitie om binnenkort aan haar proefschrift te gaan werken.

Bauke Haisma

Bauke Haisma (1993) studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie nam hij deel aan het Honours Programme Medical Sciences en voltooide hij een wetenschappelijke stage aan de Universiteit van Oxford (2015). Zijn wetenschappelijke masterstage vond plaats aan de Universiteit van Cambridge (2018) onder supervisie van prof. F.M. Gribble & prof. F. Reimann (Cambridge) en prof. C.J.J. Tack (Nijmegen). Voor zijn masterscriptie getiteld The effect of β-hydroxy butyrate on the secretion of gut peptides in the small intestine ontving hij de Radboudumc Masterprijs en werd hij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. In januari 2019 behaalde hij zijn artsendiploma summa cum laude en startte hij met de opleiding tot internist.

Jet Schenck

Jet Schenck (1994) studeert in april 2020 af in Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is genomineerd voor de Chris Gips Studentenrpijs voor haar scriptie getiteld ‘The distribution of follicles in the ovarian cortex and its relation to ovarian tissue transplantation’ dat zij onder begeleiding van professor P. Fedorcsák en drs. Sofie Benneheij uitvoerde in Oslo, Noorwegen. Aanvankelijk lag haar interesse bij de gynaecologie, later verschoof dit naar de KNO-heelkunde. Hierin hoopt zij zich hier later in te specialiseren.

Philip Elders

Philip Elders (1995) is zij-instroom geneeskunde student aan de VU in Amsterdam. Hiervoor rondde hij een bachelor af in Liberal Arts & Sciences aan het Amsterdam University College en een master in Integrated Immunology aan de University of Oxford. Gedurende zijn wetenschappelijke stage in Yangon, Myanmar deed hij onderzoek naar een nieuw apparaat om de ademhalingsfrequentie van kinderen te meten voor pneumonie diagnostiek bij de Myanmar Oxford Clinical Research Unit. Hij is momenteel nog betrokken bij onderzoeken naar de prevalentie van Rickettsiae in Myanmar en de evaluatie van ELISA testen voor Rickettsia diagnostiek. Daarnaast is hij jongerenvertegenwoordiger naar de World Health Organization voor Nederland en ambieert hij later aan infectieziekten en planetary health (relatie tussen gezondheid en milieu/klimaat) te werken.

Jacqueline Claus

Jacqueline Claus (1996) is studente Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Na haar bachelor begon zij in Boston met onderzoek naar dementie na beroerte. Zij werd door de Universiteit Leiden genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs voor haar Masterstage: “Incidence of dementia among hemorrhagic and ischemic stroke survivors: a systematic review and meta-analysis.” Supervisor UL: Professor M.J.H. Wermer, MD, PhD, Supervisor Harvard T.H. Chan School of Public Health:  professor A. Hofman, MD, PhD en Reem Waziry, MD, PhD. Momenteel is zij bezig met de co-schappen. Na het behalen van het arts-examen heeft ze de ambitie om te starten met promotie-onderzoek, het liefst op de afdeling neuro-epidemiologie over vasculaire neurologie of dementie. Hierna hoopt zij als neurologie arts-assistent te kunnen werken.

Prijswinnaar 2018 Tommy van Solinge (VUMC)

Op 29 mei 2018 zal de Professor Chris Gips Studentenprijs voor de tiende maal uitgereikt worden. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland.

Dit jaar zal deze nationale prijs gaan naar Tommy van Solinge, VU medisch centrum (Amsterdam), voor zijn onderzoek in het Massachusetts General Hospital, en Brigham and Women’s Hospital te Boston, naar de functie van het eiwit Rab27a in glioma cellen.  Dit onderzoek werd verricht onder begeleiding van Dr. Marike Broekman, neurochirurg UMCU, Prof. Dr. Xandra Breakefield, Professor of Neurology, Harvard Medical School, en Prof. Dr. S.M. Peerdeman, neurochirurg VUMC.

Hij zal voor dit onderzoek op dinsdag 29 mei 2018 te Leiden de Professor Chris Gips Studentenprijs ontvangen.

Dit jaar vindt de uitreiking voor de tiende maal plaats: we vieren het 2e lustrum van de Stichting. Verder zal de prijsuitreiking dit jaar voor het eerst in Leiden plaatsvinden. De prijsuitreiking is openbaar, wees welkom.