Boekjaar 2016

Financiƫle verantwoording

Boekjaar 2016 (alles in euro’s)

 

ACTIVA

Banksaldo                78.974,27

Vorderingen                   0,00

Totaal activa            78.974,27

 

PASSIVA

Totaal passiva          0

 

BATEN

Donaties                   3000,00

Rente                       880,55

 

VORDERINGEN                     0,00

 

LASTEN

Bureaukosten             99,82

Bestuur en adviseurs 40,95

Prijsuitreiking             1.213,50

—————————–

Toelichting

Algemeen

Dit financiƫle jaarverslag betreft de periode van 1 januari 2016 tot het einde van het boekjaar, 31 december 2016.

Uitgaven

Bureau kosten

De bureaukosten zijn de onkosten voor de stichting, bestaande uit abonnementskosten voor de internetpagina, domeinnaam, rente/provisie kosten, transactierapportagekosten, en abonnementskosten voor SNS internet bankieren.

Bestuur en adviseurs

Deze kosten bestaan uit aanschaf van een aandenken voor vertrekkende juryleden.

Prijsuitreiking

De kosten voor de prijsuitreiking bestaan uit een geldprijs en aandenken voor de winnaar/winnares en presentje voor de sprekers en juryleden.

Inkomsten

De inkomsten over 2016 kwamen van donateurs en spaarrente.

Vorderingen

Er zijn geen toegezegde donaties meer te ontvangen.

Resultaat

Er is een positief resultaat van 2526,18 euro. Dit zal toegevoegd worden aan het eigen vermogen.