Valérie Lamberti

Valérie Lamberti (1989) studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Gedurende haar laatste studiejaar combineerde ze wetenschappelijk onderzoek met een aanvullend coschap in de neurologie in het Franse Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, hét centrum waar eind ’80 Deep Brain Stimulation werd ontwikkeld. Deze behandeling, waarbij via continue stimulatie van diepe hersenkernen (nucleus subthalamicus) het dopaminerge systeem wordt aangezwengeld, neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in bij de behandeling van ziekte van Parkinson. Ze onderzocht neuropsychiatrische- en gedragsverandering bij parkinsonpatiënten in het kader van Deep Brain Stimulation en weerlegde traditionele contra-indicaties voor een dergelijke behandeling. Het artikel dat ze hierover schreef werd begin 2016 gepubliceerd in Journal of Parkinon’s Disease.