Tjardo Postma

Tjardo Postma rondde voor het behalen van zijn artsenbul via de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) een bachelor af in liberal arts and sciences aan Amsterdam University College. Tijdens het laatste jaar van zijn master deed hij aan University College London onder supervisie van prof. M. Koepp, M. Galovic en prof K. Braun (UMC Utrecht) onderzoek naar de vorm van de hippocampus bij patiƫnten met temporaalkwabepilepsie, waarbij hij gebruikmaakte van geavanceerde imaging-technieken. Op de lange termijn zou dit effect kunnen hebben op preoperatieve screening, prognose en op de neurochirurgische behandeling van deze vorm van epilepsie. Momenteel werkt hij als arts-assistent psychiatrie bij de crisisdienst van GGZ inGeest in Amsterdam.