Shoko Vos

Shoko Vos (1988) is sinds januari 2014 werkzaam als AIOS pathologie in het UMC Utrecht. In 2006 behaalde zij haar gymnasiumdiploma summa cum laude aan het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort. In 2009 en 2013 behaalde zij respectievelijk haar bachelor- en masterdiploma geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, allebei cum laude. Vanwege haar brede interesse reikend van de (medical) humanities tot aan moleculaire biologie nam zij tijdens haar geneeskundestudie deel aan meerdere extracurriculaire programma’s en cursussen, waaronder de Honours Minor, een interdisciplinair honoursprogramma op bachelorniveau met een focus op wetenschapsfilosofie, de Young Leaders League, een interdisciplinair honoursprogramma op masterniveau gericht op leiderschap en innovatie, en de cursus Molecular Mechanisms in Cancer van de Utrecht Summer School. Naast haar studiebezigheden zat zij enkele jaren als studentvertegenwoordiger in het beleidsorgaan van de geneeskundeopleiding, werkte ze als student-assistent microscopie en anatomie en was zij penningmeester van de medische boekenclub In Libris Libertas. Tijdens haar studie was ze ook bezig met wetenschappelijk onderzoek. Zo deed zij in het kader van het honoursprogramma van de master geneeskunde onderzoek naar de translatie van wetenschappelijke kennis naar toepassingen in de medische praktijk op het gebied van de medische genetica. Zij deed dit onderzoek onder de supervisie van F.G. Huisman, hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en Maastricht. In het laatste jaar van haar geneeskundestudie deed Shoko gedurende 6 maanden onderzoek aan de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Verenigde Staten. In Baltimore deed zij onderzoek naar de expressie van miRNAs in asymptomatisch normaal borstweefsel en in invasieve borsttumoren van BRCA1- en BRCA2-mutatiedraagsters. Met haar experimenten legde zij de basis voor haar promotieonderzoek, dat zij met haar opleiding tot patholoog zal combineren. In 2014 werd zij door de Universiteit Utrecht genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs.

Titel onderzoek: miRNA expression in asymptomatic normal breast tissue and invasive breast carcinomas of BRCA1- and BRCA2 germ-line mutation carriers

Buitenlandse universiteit:

Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Verenigde Staten

Supervisors Nederland:

Paul J van Diest, MD PhD, Professor en hoofd afdeling pathologie UMC Utrecht

Petra van der Groep, PhD, Post-doc afdeling pathologie UMC Utrecht

Supervisor Verenigde Staten:

Venu Raman, PhD, Associate Professor of Radiology and Oncology