Ruby Kemna

Ruby Kemna (1996) is zij-instroom master geneeskunde student bij de VU Amsterdam en volgt momenteel het MD/PhD-traject. Alvorens haar geneeskunde studie heeft zij de bachelor Liberal Arts & Sciences aan het University College Groningen en de master Health Sciences aan de VU Amsterdam afgerond. Ruby werd door de VU Amsterdam genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs voor haar masterscriptie getiteld “Interobserver variability in morphologic tumor response assessment following systemic therapy in patients with colorectal liver metastases” dat zij onder begeleiding van prof. dr. Geert Kazemier uit heeft gevoerd. Naast haar studie heeft zij veel extra-curriculaire activiteiten (werk, cursussen en aanvullend onderwijs) gevolgd zowel binnen als buiten de medische sector. Eind 2023 verwacht ze haar artsendiploma te behalen.