prof. dr. Frans Kroese

 

Prof. dr. Frans Kroese (1955) studeerde medische biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1981 studeerde hij daar cum laude af. In 1987 promoveerde Kroese aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “The Generation of Germinal Centers”. Van 1982 tot 1987 was Kroese wetenschappelijk assistent aan het Histologisch Laboratorium van de Faculteit der medische Wetenschappen van de RUG en van 1987 tot 1988 was hij post-doctoral fellow aan The Departments of Pathology and Genetics, Stanford University Medical School in Californië, V.S. In 1987 werd Kroese universitair hoofddocent bij de vakgroep Histologie en Celbiologie van de RUG en vanaf 1993 is Kroese universitair hoofddocent bij de Disciplinegroep Celbiologie. In het onderzoek is hij actief op het gebied van de immunologie (B cel differentiatie en auto-immuunziekten) bij de onderzoeksschool GUIDE. Hier is hij ook lid van de wetenschappelijke adviesraad van de divisie Transplantatie, Immunologie en Ontsteking (TRIO). Kroese participeert in een aantal commissies van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie en is lid van de Commissie Toetsing en Beoordeling Immunologie van de Stichting voor Opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker. Voorts werkt hij samen met een aantal biotechnologische bedrijven (BD Pharmingen en eBioscience, San Diego, USA en IQ products, Groningen).