Nicole Dijk

Nicole Dijk (1985) is in 2011 namens de Rijksuniversiteit Groningen genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs voor haar wetenschappelijke stage in Sydney, AustraliĆ«. Zij heeft daar onderzoek gedaan naar het effect van de neonatale screening op Cystic Fibrosis (CF) met als uitkomstparameters voedingstoestand, longfunctie en overleving in een cohort kinderen met CF. Een artikel met de resultaten is reeds gepubliceerd. Momenteel is zij werkzaam in het Martini Ziekenhuis als ANIOS Kindergeneeskunde. In juni 2012 zal zij starten met een promotietraject bij de kinderlongziekten in het UMCG.