Barbara Bussink

Barbara Bussink (1989) is studente Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2007 behaalde zij haar gymnasium diploma aan het Stedelijk Gymnasium te Haarlem.

Gedurende haar geneeskunde opleiding heeft ze tweemaal deelgenomen aan de Erasmus Anatomy Research Project Masterclass, een chirurgische masterclass op zowel het abdomen als het hoofd-hals gebied. Daarnaast heeft zij ook deelgenomen aan een ECG Masterclass en aan een Tropencursus om kennis over medische zorg/ziektebeelden in ontwikkelingslanden op te doen.

Gedurende het vijfde studiejaar vertrok zij voor wetenschappelijk onderzoek naar Kopenhagen, Denemarken. Aan Bispebjerg University Hospital heeft zij onder begeleiding van Professor Eva Prescott haar wetenschappelijk onderzoek naar rechter bundeltak blok voltooid. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn de vondst van een sterk verhoogde kans op cardiovasculaire sterfte en hartziekten bij asymptomatische individuen met rechter bundeltak blok. In tegenstelling tot de aanname dat alleen linker bundeltak blok klinisch relevant is, is er aangetoond dat dit zonder meer ook voor rechter bundeltak blok geldt. Het is van groot belang patiënten met rechter bundeltak blok klinisch te vervolgen en aanvullend onderzoek te verrichten.  Naar aanleiding van dit onderzoek heeft zij in september 2012 een artikel in de European Heart Journal geplubiceerd, waaraan in november dat jaar de Editor van de European Heart Journal een Editorial heeft gewijd.

Momenteel is zij bezig met haar co-schappen. Naast haar bijdrage in de kliniek heeft zij in 2012 ook op sportief niveau een bijdrage aan de medische zorg geleverd door het wielrennen van 165 kilometer voor KiKagd. Daarnaast is ze nog bezig met het schrijven van artikelen op zowel chirurgisch als cardiovasculair gebied. Na het behalen van het arts-examen in 2014 heeft ze de ambitie om promotie-onderzoek te combineren met het in opleiding komen van een specialistische opleiding.

In 2013 werd zij door de Erasmus Universiteit genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs.

Titel Masterstage: “Right bundle branch block: prevalence, risk factors and outcome in the general population: results from the Copenhagen City Heart Study.”

Supervisor BUH: Eva Prescott, Professor of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Department of Cardiology.

Supervisor EMC: Jaap W. Deckers, Cardioloog en Epidemioloog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *