Nicole Dijk

Nicole Dijk (1985) behaalde in 2003 haar VWO Cultuur&Maatschappij diploma aan het Maartenscollege in Haren. Een jaar later, behaalde zij op het Alfa college in Groningen tevens haar VWO Natuur&Gezondheid diploma, waarna zij in 2005 begon met de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij vertrok in 2010 voor haar wetenschappelijke stage naar Sydney, Australië om daar onderzoek te doen in het Children’s Hospital in Westmead. Zij heeft daar gekeken naar het effect van de neonatale screening op Cystic Fibrosis (CF) met als uitkomstparameters voedingstoestand, longfunctie en overleving in een cohort kinderen met CF. Een artikel met de uitkomsten van het onderzoek is gepubliceerd in ‘Archives of Childhood Diseases’. Daarnaast heeft zij de resultaten mogen presenteren op het European Respiratory Congress in Amsterdam (2011) en op het CF symposium in Utrecht (2012). Gedurende haar wetenschappelijke stage heeft zij tevens twee review artikelen geschreven waarvan ‘Pulmonary Embolism in Children’ reeds is gepubliceerd.

Haar Australië ervaringen heeft zij met veel plezier gedeeld in een aantal columns voor het blad Arts&Auto.

In 2011 ontving zij Cum Laude haar artsenbul. Momenteel is zij werkzaam als ANIOS Kindergeneeskunde in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Daar doet zij tevens onderzoek naar het effect van continue glucose monitoring bij kinderen met Diabetes type 1. Zij zal in juni 2012 starten met het promotietraject ‘Voorspellen van astma bij jonge kinderen’ bij de kinderlongziekten in het UMCG. Haar ambitie is uiteindelijk kinderarts worden waarbij zij hoopt wetenschappelijk en klinisch werk te kunnen combineren.

Zij werd in 2011 namens de RUG genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs.

Titel Masterstage: ‘Effect of newborn screening for Cystic Fibrosis at the age of transfer to adult care’

Supervisor University of Sydney: Prof. Dr. D.A. Fitzgerald

Supervisor Rijksuniversiteit Groningen: Prof. Dr. P.L.P. Brand