Michelle de Leau

Michelle de Leau (1987) deed in 2005 haar eindexamen aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam en begon toen de geneeskunde studie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 2006 behaalde zij haar propedeuse cum laude en begon zij met het ‘Honours traject’, een 3-jarig traject waarbij gemotiveerde en getalenteerde studenten de mogelijkheid krijgen zich naast de reguliere studie verder te verbreden, verdiepen en wetenschappelijk te ontwikkelen.  In het kader hiervan volgde ze onder andere Masterclasses en een module Wetenschapsfilosofie. Tijdens haar studie deed Michelle retrospectief onderzoek naar de behandelingsresultaten van meningeomen aan de afdelingen  radiotherapie en neurochirurgie in het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Van februari tot augustus 2009 deed de Leau een wetenschappelijke stage in het Gould lab aan de University of California San Francisco (UCSF) onder begeleiding van dr. D. Gould (UCSF) en prof. dr. R. van Noorden (UvA). In het Gould lab deed Michelle onderzoek naar hersenbloedingen ten gevolge van mutaties in het collageen type IV alpha 1 gen. Met haar Mastersriptie ‘Collagen IV Alpha 1 Mutations Are Associated With Intracerebral Hemorrhage: A Mouse MRI Study And Mutational Analysis Of Stroke Patients’ nomineerde AMC-UvA haar voor de scriptieprijs van het Chris Gips fonds. Zij werd door de jury gekozen als winnaar van de Chris Gips prijs 2010.  Na haar stage deed Michelle een module Epidemiologie en Biostatistiek. Momenteel is zij werkzaam in Cardiologie Centrum Zuid te Amsterdam en in augustus 2010 zal zij beginnen met haar co-schappen.