Martijn Scholtemeijer

Martijn Scholtemeijer rondde vóór het behalen van zijn artsenbul via de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) een bachelor af in liberal arts and sciences aan University College Utrecht. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek aan Harvard Medical School onder supervisie van dr. Khalid Shah en prof. Linde Meyaard (UMC Utrecht) naar een reguleerbaar genexpressiesysteem in een hersentumormodel in muizen. De resultaten hiervan worden nu nog gebruikt voor vervolgonderzoeken naar behandeling voor o.a. glioblastoom. Momenteel werkt hij als medical consultant bij Pacmed.