Mariam Kerami

Mariam (1986) behaalde haar VWO diploma op het Berlage Lyceum Amsterdam in 2006 en begon met haar opleiding geneeskunde  aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een jaar later startte ze met het Honorsprogramma Geneeskunde en volgde ze extra curriculaire cursussen aangeboden door de faculteiten Psychologie, Antropologie en Filosofie. Na het behalen van de graad ‘Bachelor of Science’ (cum laude) in 2009, begon ze met onderzoek op de afdeling Neuro-oncologie van het Cancer Center Amsterdam. In 2010 vertrok ze naar het ‘Molecular Neurogenetics Laboratory’ aan Massachusettes General Hospital en Harvard Medical School. Daar verrichte ze onderzoek naar de rol van een specifieke kinase bij de behandeling van glioblastoma. In 2011 hoopt ze haar onderzoek te publiceren in de ‘Cancer Research’. Daarnaast heeft ze onderzoek verricht naar het bevorderen van verschillende beelvormende technieken in de Xenograft glioom modellen. 

Momenteel is ze bezig met haar promotie onderzoek bij de afdeling Neuro-oncologie van het Cancer Center Amsterdam. In juli zal ze beginnen met haar co-schappen en daarnaast verder gaan met haar onderzoek. In 2014 hoopt ze het arts-examen te behalen en haar promotie traject te afronden.

Ze is namens de Vrije Universiteit genomineerd voor de Chris Gips Prijs 2011.

 

Titel Masterstage: “TTK inhibition sensitizes glioblastoma cells to vincristine mediated cell death.”

Molecular Neurogenetics Unit, Departments of Neurology and Radiology, Massachusetts General Hospital and Neuroscience Program, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Neuro-oncology Research Group, Departments of Neurosurgery and Pediatric Onclogy/Hematology, Cancer Center Amsterdam, VU University Medical Center, Amsterdam, the Netherlands

Supervisors Boston: Dr. Bakhos Tannous, PhD

Supervisors Amsterdam: Dr. Thomas Wurdinger, Phd