Lindsay Angus

Lindsay Angus (1991) is studente Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij volgde vanaf 4 gymnasium het programma Junior MedSchool aan de Erasmus Universiteit, waarna zij na het behalen van haar gymnasium diploma op Scholengemeenschap Spieringshoek in 2009 direct startte zij met de opleiding Geneeskunde. Het arts- examen verwacht zij in 2015 te behalen.

Gedurende haar bachelor participeerde zij in het Erasmus Honours Programme (30ECTS), een extra curriculair programma waarin excellente studenten uit verschillende disciplines de kans krijgen kennis te maken met  actuele thema’s uit andere opleidingen dan de eigen studie. Daarnaast participeerde zij in onderzoek op de afdeling Interne Geneeskunde naar zwangerschappen bij vrouwen met erfelijke stofwisselingsziekten. Ook is zij een van de oprichters van de Erasmus Advanced Radiology Training for Students (E-ARTS), een tien weken durende radiologie cursus voor geneeskunde studenten. 

Na het behalen van de graad ‘Bachelor of Science’ cum laude in 2012 werd zij geselecteerd om deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma van het Erasmus MC met de Johns Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten. In het Sidney Kimmel Cancer Research Center, aan het Johns Hopkins deed zij in het laboratorium van professor Sukumar een half jaar onderzoek naar gemethyleerde genen in het serum van borstkankerpatiënten.  Een eerdere studie aldaar verricht toonde een genenpanel van genen die wel in serum stadium IV borstkanker patiënten gemethyleerd waren, maar niet in het serum van gezonde controles. Zij verrichte vervolgens onderzoek naar het gen TWIST1 en  de verwachting is dat het gen TWIST1 in sommige borstkankerpatiënten het enige gemethyleerde gen in serum is en dat TWIST1 mogelijk een verbetering van de sensitiviteit van het bestaande genenpanel geeft.

Momenteel is zij bezig met de co-schappen. Na het behalen van het arts- examen heeft ze de ambitie om promotie-onderzoek te verrichten en vervolgens de opleiding tot internist-oncoloog te volgen.

In 2014 werd zij door de Erasmus Universiteit genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. 

Supervisor EMC: P.M.J.J. Berns, PhD, Professor of Medical Oncology

Titel Masterstage: “TWIST1, a methylated gene marker in serum of patients with stage IV breast cancer”.

 

Supervisor Johns Hopkins: Saraswati Sukumar, PhD, Professor in Medical Oncology and Pathology.