Laura Warmerdam

Laura Warmerdam (1999) is masterstudent Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hiervoor rondde zij haar bachelor Geneeskunde aan de Universiteit Leiden cum laude af. Gedurende haar wetenschappelijke stage onderzocht ze in het Leids Universitair Medisch Centrum de effecten van het glucocorticoïd dexamethason op groei van het cerebellum bij prematuren onder supervisie van drs. S.J. Steggerda en prof.dr. L.S. de Vries. Voor deze masterscriptie getiteld “The effect of DExamethasone on GRowth of the cErEbellum in premature infants (DEGREE)” werd zij genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. Op dit moment zet ze dit onderzoek naast haar coschappen voort met een vergelijking tussen dexamethason en hydrocortison en een systematic review naar de effecten van verschillende glucocorticoïden op groei van meerdere hersengebieden. De resultaten hiervan heeft ze op verschillende (inter)nationale congressen gepresenteerd. Daarnaast zet ze zich bij onder andere IFMSA-NL en de Groene Zorg Alliantie in voor de verrijking van medisch onderwijs en verduurzaming van de zorgsector.