Laura Kerkmeijer

Laura Kerkmeijer (1991) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het laatste jaar van haar studie deed zij gedurende 6 maanden onderzoek aan Interventional Cardiovascular Research and Clinical Trial instituut, verbonden aan Mount Sinai New York, in Amerika. Onder leiding van Prof. Roxanna Mehran, deed zij onderzoek naar genderspecifieke risicofactoren voor het ontstaan van stent trombose. Sinds augustus 2017 is zij begonnen aan PhD-traject binnen de Interventie Cardiologie aan Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam.