Juliette van Kalmthout

Juliette van Kalmthout (1986) is namens de UvA genomineerd voor de Chris Gips

Prijs 2014. Zij vertrok in juli 2012 naar de oostkust van de VS voor wetenschappelijk

onderzoek aan het Mount Desert Island Biological Laboratory, Maine, en Yale School

of Medicine, Connecticut. Zij verdiepte zich in de fysiologie van het zout excretie

systeem in de anaalklier van de haai. Om normale osmolaliteit te behouden in een

hyperosmolaire omgeving, het zoute zeewater, scheidt de haai middels deze klier

continu een hypertone NaCl oplossing uit. In de klier zijn enorm grote hoeveelheden

van de iontransporter CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator,

aanwezig. Ook bevat de klier Na+

eiwitten die in de menselijke nier ook een belangrijke rol spelen bij de zoutregulatie.

De pathways betrokken bij de regulatie van deze eiwitten in de haai anaalklier

zijn grotendeels nog onopgehelderd. Juliette verkreeg middels experimenten de

DNA sequentie van het actieve deel van het eiwit AMPK dat waarschijnlijk CFTR

reguleert in de haai anaalklier. De titel van haar masterscriptie is ‘Identification

of AMP-activated protein kinase (AMPK) and interaction with the cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator (CFTR) in the shark rectal gland’. Haar

supervisoren bij dit project waren dr. John N. Forrest en dr. Lawrence Young.

Na haar eindexamen aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen in 2004 startte Juliette

de opleiding viool aan het Conservatorium van Amsterdam en rondde deze af in

2010. In 2009 begon zij aan de bacheloropleiding geneeskunde aan het Erasmus

MC. In verband met blijvende violistische werkzaamheden voornamelijk in de regio

Amsterdam kreeg Juliette in 2012 toestemming haar masteropleiding geneeskunde

aan het AMC te volgen. Momenteel loopt zij coschappen. In augustus 2015 zal zij

haar artsexamen behalen. Zij wil graag de resultaten van haar wetenschappelijke

stage meenemen in een promotietraject. Na de promotie wil ze solliciteren voor een

opleidingsplaats kindergeneeskunde.