Jessie Frijling

Jessie Frijling (1986) is onderzoeker in opleiding aan het Academisch Medisch Centrum (AMC). Na het behalen van haar VWO-diploma in 2005, verruilde ze het Praedinius Gymnasium te Groningen in voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na een jaar gestudeerd te hebben aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (Bèta-Gamma bachelor), is zij begonnen aan de geneeskundeopleiding op het AMC wegens haar interesse in psychiatrie en neurowetenschap. Tijdens de geneeskundestudie heeft zij haar blik verbreed en op wetenschap gericht door de Bèta-Gamma opleiding af te ronden (BSc, 2010) en het honoursprogramma te volgen. In 2010 behaalde ze een doctoraaltitel in de geneeskunde. Ze verwacht in 2015 te promoveren en daaropvolgend de artsopleiding in 2017 af te ronden.

In 2010 vertrok ze voor haar wetenschappelijk stage naar de VS. Daar deed ze onderzoek in het “Brain-Body Center” aan the University of Illinois at Chicago. Zij werkte 5 maanden mee aan een project wat een dieper inzicht wil creëren in de mechanismen achter de stressverlagende werking van het neuropeptide oxytocine. Hiervoor voerde zij experimenten uit met prairie woelmuizen en heeft zij hersenweefsel onderzocht op hersenactiviteitpatronen. Resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het congres van the Society for Neuroscience (SfN) te San Diego in 2010. Tevens zullen de bevindingen gepresenteerd worden op de bijeenkomst van the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) te Baltimore in 2011, tijdens een symposium over de beschermende rol van oxytocine en hechting bij traumatische stress. Bovendien zal zij gedurende ditzelfde symposium zelf spreken over haar huidige onderzoek naar de rol van oxytocine in de preventie van traumagerelateerde psychopathologie. In 2011 werd zij namens het AMC genomineerd voor de Chris Gips Prijs.

Nadat zij haar artsexamen heeft behaald, wil ze zich specialiseren tot psychiater. Ze zou in de toekomst haar wetenschappelijke loopbaan graag voortzetten, waaronder met onderzoek naar de neuro-endocrinologie van traumatische stress en psychosomatische klachten.

 

Titel Masterstage:

The effects of oxytocin and social context on hormone release and neural activation in the paraventricular nucleus of the hypothalamus and dorsal motor nucleus of the vagus in female prairie voles.

Brain-Body Center, Department of Psychiatry, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA

Supervisors Chicago: Jason R. Yee, PhD and professor C. Sue Carter, PhD.

Supervisors AMC-UvA:  Prof. dr. Dick. F. Swaab.