Jelmer Prins

Jelmer Prins (1986) deed in 2004 zijn eindexamen aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen en begon daarna direct met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In juli 2006 begon Jelmer met wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Obstetrie en Gynaecologie in het UMCG. Het onderzoek richtte zich op de immunologie tijdens de zwangerschap. Een jaar later, na een succesvolle eerste publicatie, resulteerde dit in een gecombineerd MD-PhD traject. In zijn promotie traject richt Jelmer zich op de immunologie tijdens de zwangerschap en zwangerschapscomplicaties.  

Vanaf augustus 2007 tot en met april 2008 heeft Jelmer zijn stage wetenschap gedaan in het Research Centre for Reproductive Health aan de University of Adelaide, Australië. Zijn begeleider aldaar was professor S.A. Robertson, begeleiding vanuit Nederland ontving Jelmer van dr. J.J.H.M. Erwich. In het Reproductive Immunology lab van professor Robertson deed Jelmer onderzoek op diermodellen naar de regulatie van regulatoire T-cellen door cytokinen tijdens de zwangerschap. Dit resulteerde in de scriptie “Regulatory T cells in pregnancy and their control by cytokines interleukin-10 and interleukin”, welke door de commissie wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen werd voorgedragen voor de Professor Chris Gips prijs. Jelmer werd in 2009 de eerste winnaar van deze prijs.

In mei 2008 startte Jelmer met zijn co-schappen in het UMCG. In 2009 is Jelmer voor een 2e periode naar Adelaide geweest voor verder onderzoek. Dit werd gevolgd door een aantal maanden onderzoek in Nederland. In januari 2010 hervatte Jelmer zijn co-schappen. Jelmer is inmiddels aan zijn laatste jaar van de studie geneeskunde bezig. Hij verwacht het artsexamen in juni 2011 te behalen.

Jelmers onderzoek heeft inmiddels geleid tot een aantal publicaties. Jelmer heeft zijn resultaten op meerdere internationale congressen mogen presenteren, met als hoogtepunt een oral plenary session op het International Congress of Reproductive Immnology in augustus 2010 in Cairns, Australië. Hiervoor ontving Jelmer tevens een Travel Award. Jelmer verwacht in november 2011 zijn promotieonderzoek af te ronden.