Irene van Hellemond

Irene van Hellemond (1986) behaalde in 2004 haar atheneum diploma aan het Onze Lieve Vrouwelyceum te Breda. Direct daarna startte zij met de opleiding geneeskunde. 

Al vanaf het begin van de studie was zij geïnteresseerd in evidence based medicine; het zoeken naar bewijs voor de keuzes die als arts worden gemaakt. Tijdens het 3e jaar van de opleiding werkte zij als student assistent mee aan de CODAM studie (Cohort study Diabetes and Atherosclerosis Maastricht). In het 6e jaar van de opleiding vertrok zij voor wetenschappelijk onderzoek naar Duke University (Durham, NC, USA). Hier verrichte zij gedurende een half jaar onderzoek naar de waarde van het ECG bij het acute myocardinfarct. Zij ontwikkelde een ECG score om de zogenoemde ‘area at risk’ te kunnen bepalen, met een belangrijke prognostische waarde. Om deze nieuwe score te onderzoeken bouwde zij haar eigen internationale onderzoeksteam bestaande uit klinische onderzoekers, een software engineer, een statisticus en haar begeleiders. Tevens maakte zij deel uit van twee andere onderzoeksprojecten. De stage resulteerde in het volbrengen van meerdere wetenschappelijke artikelen die zullen worden gepubliceerd in de Mei 2011 uitgave van The Journal of Electrocardiology. Namens de Universiteit van Maastricht werd zij genomineerd voor de Chris Gips Prijs 2011. 

In Februari 2011 behaalde zij haar arts-examen. Momenteel werkt zij als ANIOS interne geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en heeft zij de ambitie om klinisch werk te blijven combineren met onderzoek. Naast het werken als arts houdt zij zich voornamelijk bezig met wielrennen, tennis en hockey.  

Titel Masterstage: “The value of the ECG in acute myocardial infarction” 

Duke University, Durham, NC, USA 

Supervisor Duke University: G.S. Wagner, MD

Supervisor Maastricht University Medical Center: A.P.M. Gorgels, MD, PhD