Irene Leeters

Irene Leeters (1990) is zesdejaars studente Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Zij werd in 2016 door de UM genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. Haar onderzoeksstage heeft zij gedaan binnen de vakgroep Cardiologie aan Duke University in Durham in de Verenigde Staten. Hier deed zij met behulp van echocardiografische speckle-tracking onderzoek naar het contractiepatroon van het hart bij patiƫnten met een rechterbundeltakblok + linker anterior hemiblok. Momenteel volgt zij haar semi-artsstage bij de vakgroep Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.