Emily Broeders

Emily Broeders (1987) groeide op in Tilburg en behaalde in 2005 aldaar haar gymnasium diploma aan het Odulphuslyceum. Aansluitend studeerde ze van september 2005 tot november 2011 Geneeskunde aan de Universiteit Leiden.

Gedurende haar studie werkte ze aan kleinere keuzeprojecten bij de interne geneeskunde, ‘The role of inflammation on atherosclerosis, intermediate and clinical cardiovascular endpoints in type 2 diabetes mellitus’ en een case-report op gebied van endocriene kindergeneeskunde, ‘Constitutional thinness, a role for the ghrelin gene (3p26-25)?’. Daarnaast was ze werkzaam in verschillende commissies voor de Medische Faculteit van Leidse Studenten, onder andere ter verbetering van het onderwijs.

Tijdens haar co-schappen interesseerde ze zich richting chirurgie. Voor haar wetenschapelijke stage deed ze onderzoek naar maagfundoplicaties in het Royal Adelaide Hospital te Australië. Haar masterscriptie vergelijkt de alom bekende en gebruikte Nissen 360˚ posterieure fundoplicatie met een nieuwere techniek, de laparoscopische 180˚ anterieure fundoplicatie. Enerzijds naar subjectieve en objectieve refluxcontrole, anderzijds naar bijwerkingen als dyspagie en gasgerelateerde symptomen na 10-15 jaar follow-up.

De combinatie van bovenstaande keuzes resulteerde in een ambitie voor het vak Gynaecologie. Sinds haar afstuderen is ze werkzaam als AGNIO bij de Gynaecologie & Obstretie in het Diaconessenhuis. Daarnaast nam ze eind 2011 deel aan Masterclass Klinisch onderzoek & Epidemiologie en werkt ze aan een meta-analyse naar het effect van ovariopexie ter behoud van fertiliteit voorafgaand aan radiotherapeutische behandeling binnen het kleine bekken.

In 2012 werd zij door de Universiteit Leiden genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs.

Supervisor RAH: prof. dr. P. Devitt, afdeling Heelkunde

Supervisor LUMC: drs. J. Ringers, afdeling Heelkunde

Titel masterstage: ‘Objective Outcomes 14 Years after Laparoscopic Anterior 180˚ Partial versus Nissen Fundoplication: Results from a Randomized Trial’