Dinky de Haseth

Mijn naam is Dinky  E. de Haseth (1985) en ik ben student geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb in 2003 eindexamen gedaan  aan het H.N. Werkmancollege te Groningen. Na mijn eindexamen heb ik via de organisatie AFS een jaar in Costa Rica bij een gastfamilie gewoond, waar ik vloeiend Spaans heb leren spreken. In 2004 begon ik met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens mijn studie ben ik voor mijn verpleeghulpstage opnieuw naar Costa Rica gegaan.

Naast mijn studie heb ik bij salsaschool Salsiando lesgegeven. Ook gaf ik als vrijwilliger van AFS voorlichting aan jongeren die ook van plan waren een jaar mee te doen aan een uitwisselingsprogramma. Daarnaast heb ik verschillende bijbaantjes gehad in de horeca en thuiszorg.  

In 2008 deed ik mijn wetenschappelijke stage aan Washington University in Saint Louis (USA) onder begeleiding van prof. Dr S. Klein (WashU) en prof. Dr H.P. Sauerwein (UvA). Hier heb ik onderzoek verricht naar het effect van een bepaalde hoeveelheid beweging op onder andere insuline resistentie bij Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). Ook heb ik daar meegewerkt aan een studie naarhet vetmetabolisme bij NAFLD bij  obese adolescenten. Het artikel: alterations in fatty acid kinetics in obese adolescents with increased intrahepatic tryglyceride content werd in 2008 gepubliceerd in het blad Obesity. Met mijn masterscriptie ‘exercise dose and Nonalcoholic fatty liver disease’ werd ik in 2008 door het AMC-UvA voor de Chris Gips prijs genomineerd.  

In september 2009 ben ik aan mijn co-schappen begonnen. Volgende week begin ik met mijn co-schap psychiatrie bij het Mentrum, te Amsterdam. Daarnaast ben ik op dit moment vrijwillig bij Amsterdamse vriendendiensten waarbij ik maatje ben van een jongere met een psychiatrische ziekte.