Casper Vrij

Casper Vrij (1998) studeert Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij is genomineerd voor de Chris Gips prijs voor zijn thesis getiteld: “Liver and/or kidney transplantation after SARS-CoV-2 infection: Prevalence, short-term outcomes and kinetics of serum IgG antibodies” onder supervisie van Prof. J. Verbeek & Prof. F. Nevens in het UZ Leuven. Momenteel is hij nog bezig met zijn coschappen.