Bob Berndsen

Bob Berndsen (1990) is een Zij-Instroom Geneeskunde student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2013 vertrok hij voor 5 maanden naar Lausanne, Zwitserland waar hij onderzoek deed aan het Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) naar het ontwikkelen van een optimale combinatietherapie doelgerichte medicijnen voor de behandeling van kanker. Vervolgens heeft hij naast zijn coschappen zijn onderzoek voort kunnen zetten op het Cancer Center Amsterdam en verwacht hij in 2017 zijn artsexamen te behalen en kort daarna te zullen promoveren.