Anouk van Berkel

Anouk van Berkel (1988) is studente Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2006 behaalde zij haar gymnasium diploma cum laude op het Maaswaal College te Wijchen. Direct daarna startte zij met de opleiding Geneeskunde. Het arts-examen verwacht zij in 2012 te behalen.

Gedurende haar bachelor participeerde ze in het Excellent Studenten Traject van de afdeling Kindergeneeskunde waar zij onderzoek deed naar de insuline gevoeligheid bij patiënten met mitochondriële dysfunctie. Verder participeerde ze in de Masterclass Interne Geneeskunde, waarna ze een statusonderzoek deed op de afdeling Intensive Care naar doodsoorzaken bij patiënten met een APACHE II score lager dan 15.

Na het behalen van de graad ‘Bachelor of Science’ bene meritum in 2009 vertrok zij naar de Verenigde Staten voor wetenschappelijk onderzoek aan de University of California San Diego, La Jolla. Hiervoor ontving ze van het ministrie van OCW de prestigieuze Huygens Scholarship Programme beurs. In San Diego deed zij in het laboratorium van de afdeling Gastro-enterologie een half jaar onderzoek naar de effecten van pro-inflammatoire cytokinen IFN-γ en TNF-α op de intestinale barrièrefunctie. Daarnaast onderzocht ze welke rol PTPN2, een kandidaatgen voor inflammatoire darmziekten, speelt bij het handhaven van deze barrièrefunctie.  De verwachting is dat afwezigheid of verminderde expressie van PTPN2 leidt tot ernstige barrière dysfunctie en bijdraagt aan de chronisch inflammatoire status bij IBD. Met haar experimenten legde zij de basis voor verder onderzoek in de toekomst, waarbij meer data verzameld zal worden om tot een publicatie te kunnen komen.  In deze onderzoeksperiode werkte ze daarnaast aan enkele experimenten naar het intestinaal iontransport bij met Salmonella geïnfecteerde muizen.

Momenteel is zij bezig met de co-schappen. Daarnaast is ze nog bezig met het schrijven aan het artikel over het verrichte onderzoek op de Intensive Care. Na het behalen van het arts-examen heeft ze de ambitie om de opleiding Interne Geneeskunde of Kindergeneeskunde te gaan combineren met promotie-onderzoek.

In 2011 werd zij door de Radboud Universiteit genomineerd voor de Professor Chris Gips Prijs. 

 

Supervisor UMCN:  J.P.H. Drenth, Professor of Molecular Gastroenterology & Hepatology.

Titel Masterstage: “The role of pro-inflammatory cytokines and PTPN2 in intestinal barrier function.”

Supervisor UCSD: Kim E. Barrett, Ph. D. Professor of Medicine in Gastroenterology en Dean of Graduate Studies.